Comité de Cooperación Sur-Sur: temario provisional anotado, 29 de agosto de 2012